Плуване

Обща информация


Плуването е начин на придвижване във водата посредством движение на тялото. Усвоимо е от човека и повечето животни. Освен прекрасен начин за поддържане на физическа форма и активност, плуването е и спортна дисциплина. То е сред спортовете на първите модерни олимпийски игри  през  1896  в Атина. Днес плуването е вторият по популярност индивидуален спорт в света. Според някои експерти в далечното бъдеще плуването ще стане спорт № 1 на планетата. Плуването може да се извършва в специални плувни басейникакто и в открити води - езеро, река, море или океан.

GREEN HILL FARM
Freshly grown in 2021
Powered by Webnode
Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started