Плуване

Обща информация


Плуването е начин на придвижване във водата посредством движение на тялото. Усвоимо е от човека и повечето животни. Освен прекрасен начин за поддържане на физическа форма и активност, плуването е и спортна дисциплина. То е сред спортовете на първите модерни олимпийски игри  през  1896  в Атина. Днес плуването е вторият по популярност индивидуален спорт в света. Според някои експерти в далечното бъдеще плуването ще стане спорт № 1 на планетата. Плуването може да се извършва в специални плувни басейникакто и в открити води - езеро, река, море или океан.

GREEN HILL FARM
Freshly grown in 2021
Powered by Webnode
Create your website for free!